AS Järvamaa Haigla kutsub ettevõtjaid esitama käesoleva hanketeate alusel pakkumusi operatsioonilinade ja -rätikute ning tööriiete ostmiseks.

Pakkumus esitada vastavalt lisatud pakkumuse vormile.

Pakkumused esitada hiljemalt 11.01.2019 kell 10.00 e-posti aadressile haigla@jmh.ee digitaalselt allkirjastatult, märgusõnaga „Pesu“.

AS Järvamaa Haigla jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata.

Pakkumuse vorm: Operatsioonilinad, -rätikud ja tööriided