AS Järvamaa Haigla kutsub ettevõtjaid esitama pakkumust taksoveoteenuse osutaja leidmiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping 12 kuuks.

Pakkumus esitada hiljemalt 25.01.2019 kell 10.00 e-posti aadressile haigla@jmh.ee digitaalselt allkirjastatult, märgusõnaga „Takso“.

AS Järvamaa Haigla jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata.

Täiendav info: AS Järvamaa Haigla haldusosakond tel. 384 8131