AS Järvamaa Haigla kutsub ettevõtjaid esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on värskete pagaritoodete ostmine haigla kohvikusse vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele-pakkumusvormile. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping 12 kuuks. Pakkumus esitada hiljemalt 08.02.2019 kell 17.00 e-posti aadressile haigla@jmh.ee digitaalselt allkirjastatult, märgusõnaga „Pagaritooted“.

AS Järvamaa Haigla jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata.