AS Järvamaa Haigla kutsub ettevõtjaid esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on kompuutertomograafi ruumi ettevalmistamine uue seadme
paigaldamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele-pakkumusvormile.

Pakkumus esitada hiljemalt 05.03.2019 kell 09.00 e-posti aadressile haigla@jmh.ee digitaalselt allkirjastatult, märgusõnaga „KT ruum“.

AS Järvamaa Haigla jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata.

Pakkumuse vorm: KT ruum.xlsx