AS Järvamaa Haigla kutsub ettevõtjaid esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on lauanõude ja kandikutekärude ostmine haigla toitlustusüksusesse. Hange on jagatud kaheks osaks:

1. Lauanõud
2. Kandikutekärud

Pakkumuse võib esitada ühele ja/või mõlemale osale vastavalt lisatud pakkumuse vormile.

Pakkumus esitada hiljemalt 14.03.2019 kell 10.00 e-posti aadressile haigla@jmh.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „Toitlustus“.

AS Järvamaa Haigla jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata.