AS Järvamaa Haigla kutsub ettevõtjaid esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on soetada sisehaiguste osakonnale 14 uut patsiendi abilauaga voodikappi. Voodikapid peavad vastama tehnilises kirjelduses esitatud tingimustele, pakkumus esitada lisatud pakkumuse vormil.

Pakkumus esitada hiljemalt 20.03.2019 kell 10.00 e-posti aadressile haigla@jmh.ee <mailto:haigla@jmh.ee> digitaalselt allkirjastatult, märgusõnaga „Kapid“.

AS Järvamaa Haigla jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata.