Pakkumused esitada hiljemalt 15.01.2020 kell 10.00 e-posti aadressile
haigla@jmh.ee <mailto:haigla@jmh.ee> digitaalselt allkirjastatuna
märgusõnaga „Hambaharjad“.

Pakkumuse vorm ja tingimused on esitatud lisas.