Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Info rehabilitatsiooniteenuste osutamise kohta – meeskonnatöö koordinaator Maili Annikov, tel 38 48 106 või 53098665, e-post maili.annikov@jmh.ee
Info tööalase rehabilitatsiooniteenuste osutamise kohta –  Katrin Järveots, e-post katrin.jarveots@jmh.ee, 38 48 106

AS Järvamaa Haigla rehabilitatsioonimeeskond teenindab

AS Järvamaa Haigla rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad

 • Maili Annikov – Meeskonnatöö koordinaator
 • Katrin Järveots – Tegevusterapeut/tööalase rehabilitatsioonikoordinaator
 • Kersti Krais – Õde
 • Kristi Mikola – Tegevusterapeut
 • Heilika Nugis – Komisjoni füsioterapeut (Teraapiat osutavad ka teised AS Järvamaa Haigla taastusravi osakonna füsioterapeudid)
 • Kristi Raava – Psühholoog/koerte- ja väikelooma terapeut
 • Külly Kaarjas – Logopeed/eripedagoog
 • Barbi Valdmann – Eripedagoog
 • Signe Kalberg – Kogemusnõustaja
 • Annika Crasta – Rocca Al Mare Vodja Kooli hobuõpetaja
 • Eneken Allikmäe – Psühhiaater
 • Annika Klemets – Psühholoog

Kuidas toimub rehabilitatsiooniteenuse taotlemine

 • Isik pöördub elukohajärgsesse pensioniametisse ja täidab taotluse.
 • Taotluse vormi saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ja kõikidest pensioniametitest. Perearsti saatekirja alusel rehabilitatsiooniteenust ei osutata.
 • Kui isik on saanud suunamiskirja rehabilitatsiooniteenusele, siis saab ta valida asutuse, kuhu ta teenusele soovib minna. Teenusele registreerimiseks on aega 21 päeva.

Rehabilitatsiooniteenused, mida AS Järvamaa Haigla osutab

 • Isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamine
 • Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
 • Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • Logopeedi teenus
 • Eripedagoogi teenus
 • Füsioterapeudi teenus
 • Tegevusterapeudi teenus
 • Arsti teenus
 • Õe teenus
 • Psühholoogi teenus
 • Kogemusnõustamise teenus
 • Ööpäevaringne majutus – teenust osutame isikutele, kes on võimelised iseseisvalt liikuma, või tulevad teenusele koos saatjaga / abistajaga. Majutusteenust osutatakse AS Järvamaa Haigla A-korpuses. Kliendil peavad olema kaasas oma ravimid ning vajadusel liikumisabivahend.