*AS Järvamaa Haigla  Hea kolleegi tiitli väljaandmise eesmärgiks oli
kaastöötajate märkama õppimine ning lisaks töistele väärtustele
hindasime ka heaks kolleegiks olemise oskust.*

*Head kolleegi iseloomustas sõbralikkus, abivalmidus ja
vastutustundlikkus.*Hea kolleeg on avatud ja  positiivne inimene ning
eeskujuks teistele. Hea kolleegiga on kerge “asju ajada” ning ta on
professionaalne ja koostööaldis.

Head kolleegi valis 120 Järvamaa Haigla töötajat. Hea kolleegi
kandidaatideks esitati 110 kaastöötajat

HEA KOLLEEG 2018  tiitlikonkursil kogusid kolleegidelt enim tunnustavaid
hääli:

* *ALEKS LENZNER arst*
* *RIINA LIMBERG arst*
* *JANA KALJULA õde*
* *TAIVI KÖÖP hooldaja*
* *JÜRI MÖLDER autojuht*

*ÕNNITLEME !*

**