Õendusabi osakonna info

Saatekiri statsionaarsele õendusabi teenusele alates 01.07.2014 (pdf)

Kontakt

Osakonna juhataja: Maire Raidvere, tel. 38 48 174
Osakonna õendusjuht: Lilian Thomson, tel. 38 48 124
Arst: Maia Džanelidze, tel. 3848 124
Valveõde 24h, tel. 38 48 105

Õendusabikeskuses osutatavad teenused

 • Iseseisev statsionaarne õendusabi (endise nimetusega hooldusravi)
 • Koduõendusteenus
 • Geriaatriline hindamine

Iseseisev statsionaarne õendusabi (hooldusravi)

 • Õendusabikeskuse statsionaarses osakonnas jätkame patsiendi senist ravi, osutame õendusbiteenust, hindame ja nõustame.
 • Õendusabikeskuse statsionaarsesse osakonda saavad patsiendid tulla perearsti või eriarsti suunamisel saatekirjaga kas kodust või järel-/aktiivravi osakonnast

Enne planeeritud statsionaarsele teenusele saabumist palume täpsustavaks infoks võtta ühendust osakonna õendusjuhiga tel. 53313858 (tööpäevadel 8.00-16.00)

 • Statsionaarses õendusabi osakonnas on kehtestatud 15% suurune omaosalustasu

12,68€ ööpäev ja voodipäevatasu 2.50€ mida tasutakse esimese kümne ravipäeva eest .

 • Kokkuvõttev selgitus tasumisest: esimesel kümnel ravipäeval tuleb tasuda 15,18€ ööpäevas (omaosalus+voodipäev) ja alates üheteistkümnendast ravipäevast tuleb tasuda ainult omaosalustasu 12,68€ ööpäeva eest.
 • Tasuda saab osakonnas pangakaardiga ja sularahas
 • Sõltuvalt patsiendi terviseseisundist ja soovidest on võimalik arsti korraldusel saada erinevaid taastusraviteenuseid (liikumisravi, elektriravi ja soojaravi, füsioterapeudi teenus)
 • Arst on õenduspersonalile konsultandiks juhul kui patsiendi terviseseisund muutub ja olemasolev ravi vajab korrigeerimist
 • Patsientidel on võimalik kasutada sotsiaaltöötaja nõustamisteenust
 • Kui soovite patsientidele tuua toiduaineid soovitame eelnevalt pidada nõu valveõega tel. 38 48 105
 • Patsientide külastamine kõikidel nädalapäevadel kell 09.00-20.00