AS Järvamaa Haigla on üldhaigla, mis on Järvamaa omavalitsuste poolt moodustatud aktsiaselts. Osutame elanikkonnale erinevaid ambulatoorseid, statsionaarseid eriarstiabi, õendusabi ja rehabilitatsiooniteenuseid. Haiglas on 106 voodikohta.

AS Järvamaa Haigla missiooniks on patsiendikeskse arsti- ja őendusabi osutamine elanikkonnale ning seeläbi sotsiaalse kindlustunde suurendamine nii Järvamaal kui Eestis tervikuna.

Haiglal on pikaajalised traditsioonid tervishoiuasutusena, sellest tulenevalt on ka töötajatel professionaalsed kogemused ning soov uuendustega kaasas käia.
Järvamaa Haiglale kui tervishoiuteenuseid osutavale organisatsioonile on olulised inimlikud ja elulised põhiväärtused: usaldusväärsus, empaatia, meeskonnatöö, avatus ja vastutustunne, mis loovad eelduse turvatunde tagamiseks patsientidele. Keerukus on kõige parem termin kirjeldamaks haigla põhitegevuse ehk raviprotsessi töö ja organisatsiooni juhtimise korraldamist. Tervishoiuteenuste osutamise käigus teostatakse väga paljude kõrgelt kvalifitseeritud töötajate poolt erinevaid spetsiifilisi oskusi nõudvaid tegevusi ja manipulatsioone, saavutamaks patsiendile maksimaalselt parim tulem. Järvamaa Haiglas töötab 268 inimest.
Haigla on kogu Järvamaale strateegiliselt oluline organisatsioon, tagamaks ja tõstmaks kogu regiooni elukvaliteedi väärtust.

Järvamaa Haigla teeb tihedad koostööd Järvamaa omavalitsuste, perearstide ja organisatsioonidega tervishoiu valdkonnas.