Tagasiside on meile oluline!

AS Järvamaa Haigla soov on pakkuda kvaliteetset tervishoiuteenust koos võimalikult hea teenindusega. Sinu arvamus on meile oluline, võimaldades meil tööd paremini korraldada.

Kui ootad oma ettepanekule või kaebusele vastust, siis palume kirja lõpus ära märkida “Soovin vastust” märkeruut! Vastus on meil võimalik saata ainult korrektselt sisestatud e-posti aadressile!

Nimi (nõutav)

Teie e-posti aadress (nõutav)

Teade (nõutav)

Soovin oma teatele vastust